Logo
Logo

Bli medlem i Finnation 2023

Finska nationen (Finnation) on yhdistys kaikille suomalaisille ja suomalaisuudesta kiinnostuneille, jotka opiskelevat tai ovat opiskelleet Örebron yliopistossa. Osakunnan tarkoituksena on siis koota kaikki suomalaiset ja suomalaisuudesta kiinnostuneet yhteen ja järjestää yhteisiä tapahtumia.

Finska nationen (Finnation) är en en förening för alla finländare och personer som är intresserade av finskhet som studerar eller har studerat vid Örebro universitet. Nationens syfte är alltså att samla finländare och personer intresserade av finskhet samman och arrangera gemensamma aktiviteter.

Föreningens stadgar

Hanteringen av dina uppgifter

Du ansöker nu om medlemsskap i föreningen under 2023. Du ansluts också till Sverigefinska ungdomsförbundet.