Logo
Logo

Bli medlem i Göteborgin Suomalaiset Nuoret 2024

Göteborgs Finska Unga arrangerar fritidsverksamhet för unga med finska rötter i göteborgsområdet. Föreningen hjälper även till med stöd och hjälp i olika praktiska frågor för de finländska unga som ska flytta eller har flyttit till Göteborg. Vår verksamhet är öppen för alla medlemmar, det enda kravet för medlemskap är ett intresse av Finland, det finska språket eller finländsk kultur.

Föreningens stadgar

Hanteringen av dina uppgifter

Du ansöker nu om medlemsskap i föreningen under 2024. Du ansluts också till Sverigefinska ungdomsförbundet.