Logo
Logo

Bli medlem i FSN 2024

Finlandssvenska nationen vid Umeå universitet (FSN) grundades den 6 november 1994. FSN:s huvudsakliga syfte är att ena finlandssvenska studenter i Umeå och erbjuda aktiviteter och samvaro med finlandssvensk anknytning.

Information om medlemsavgift

Finlandssvenska Nationen i Umeå har en medlemsavgift på 50kr/termin.
Går du med på vårterminen betalar du alltså 100 kr och går du med på höstterminen betalar du 50 kr. Medlemskapet upphör vid årsskiftet och måste då förnyas.
Medlemsavgiften betalas till föreningens konto:
PlusGiro 6015716-1.
(IBAN: SE35 9500 0099 6026 6015 7161
BIC-kod (SWIFT-adress): NDEASESS)
Ange ditt namn + medlemsavgift i meddelandefältet.

Föreningens stadgar

Hanteringen av dina uppgifter

Du ansöker nu om medlemsskap i föreningen under 2024. Du ansluts också till Sverigefinska ungdomsförbundet.